top of page

Adnoddau Cyfrwng Cymraeg

Mae posib darparu unrhyw rai o'n hadnoddau trwy gyfrwng y Gymraeg. Cysylltwch i wneud ymholiad.

Gweithgaredd 'Trumps' Ymwrthedd Gwrthfiotig

Gweithgaredd Trumps llum.PNG

Modiwlau addysgu gartref CA2

Mae Kailey Sassi-Jones, fferyllydd gwrthfiotig yn Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, wedi creu pedwar modiwl dwyieithog i addysgu plant gartref am ficrobau a gwrthfiotigau. Am gopi o'r modiwlau cysylltwch. Cafodd y modiwlau cartref eu seilio ar yr adnoddau e-bug cyfrwng Cymraeg ar gyfer ysgolion.

Gweithgaredd gafodd ei chreu ar gyfer Gwyddonle T yr Urdd mewn cydweithrediad ag Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe, sy'n addas i ddysgu plant am bwysigrwydd ymwrthedd gwrthfiotig.

Cliciwch yma i lawrlwytho'r adnodd.

bottom of page